Słownik:Ęmucki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Newspaper Cover.svg.png Przeczytaj też artykuł o tym języku.
 • adj - przymiotnik
 • adv - przysłówek
 • c - spójnik
 • num - liczebnik
 • p - partykuła
 • pron - zaimek
 • s - rzeczownik
 • v - czasownik

Zwroty

 • Dajręte - Witam/Witamy (formalne)
 • Ilgahboś - Dzień dobry, dosł. (Życzę) dobroci
 • Daru - Cześć/Witaj (nieformalnie, potocznie)
 • Dara - Cześć/Witajcie (nieformalnie, potocznie)

 • Vih duni ętov? - Co słychać?
 • Meni gah! Ni duni? - U mnie dobrze. A u ciebie?
 • Ni meni gah. - U mnie też dobrze.

 • Sanvęte - Żegnam/Żegnamy (formalne)
 • Ilsolnitboś - Do zobaczenia, dosł. (Życzę) widzenia, Oby (było) zobaczenie
 • Samu - Cześć/Żegnaj (nieformalnie, potocznie)
 • Sama - Cześć/Żegnajcie (nieformalnie, potocznie)

 • ... merponśintǫrav - Nazywam się ...
 • ... daįravmeś - Jestem (nim) (używane po nazwach własnych, forma męska)
 • ... zoįravmeś - Jestem (nią) (używane po nazwach własnych, forma żeńska)

 • Sar - Tak
 • Ker - Nie
 • Kiśgurso - Nie wiem (potocznie, nieformalnie)
 • Kiśgurtǫtovmeś - Na razie nie wiem

Słownik

 1. ah num - zero
 2. ah pron - coś
 3. ahvazik s IIIa - morela
 4. ajvel s IIIa - pokój
 5. ak pron - jakoś
 6. amizut s I - znak
 7. apraśkę v - zapoczątkować
 8. aprą v - zacząć, zapoczątkować , zacząć się
 9. ardat adj I - wyjątkowy
 10. aśduk s IIIa - chleb
 11. at pron - ktoś
 12. av s IIIa - (po)za
 13. avek pron - kiedyś
 14. avoh pron - gdzieś
 15. avohrek pron - skądś
 16. avohtik pron - dokądś
 17. avruśanboś s IVa - podczerwień
 18. avsų v - przekraczać
 19. azan pron - trochę, ileś
 20. azan pron - jakoś, tak sobie
 21. azyt adj I - równy
 22. ąmyt pron - jakiś
 23. bąvaj s IVb - dzisiaj
 24. bąvazivek adv - dzisiaj
 25. bebanatboś s IVa - pokusa
 26. bebą v - kusić
 27. bej s IVb - dom
 28. beśten s IIIa - ucho
 29. bezat s I - osiedle, dzielnica, miasto
 30. bohmaś s IVa - obraz
 31. bokį v - kochać
 32. bokitboś s IVa - miłość
 33. bolkat s I - jabłko
 34. bun s IIIa - człowiek
 35. bygit s I - prawo, prawa strona
 36. dait pron - on
 37. dajrę v - mieszkać arch.
 38. dakramonboś s IVa - wymiana
 39. dakramontǫ v - wymieniać się
 40. daksų v - minąć się
 41. dal adj IIIa - biały
 42. damok s IIIa - deszcz
 43. daptų v - wieść, prowadzić
 44. dapų v - ranić, gryźć
 45. dar s IIIa - nosek
 46. dara p - witajcie
 47. darą v - musieć (z nakazu)
 48. daret s I - nos
 49. daru p - witaj
 50. daryt adj IIIa - biały
 51. dejnek s IIIa - chłopiec
 52. detśit adj I - czysty
 53. dezik s IIIa - mężczyzna, mąż
 54. dimir s IIIa - władca
 55. dimirtǫ v - władać
 56. dipat s I - rzeka
 57. dolśanboś s IVa - podróż
 58. dolśantǫ v - podróżować
 59. dorsek adj IIIa - ciągły
 60. dorsekboś s IVa - ciągłość
 61. duj s IVb - grom, piorun
 62. dujboś s IVa - burza
 63. duptą v - spadać
 64. dut pron - ty
 65. dyraptǫ v - budzić się
 66. ebagon s IIIa - ołówek
 67. ebak s IIIa - węgiel (surowiec), grafit
 68. ebaksak s IIIa - węgiel (pierwiastek)
 69. eget s I - cień
 70. ekgon s IIIa - list, wiadomość
 71. ekket num - jedyny
 72. ekmyt num - pierwszy
 73. eknak adv - tylko, jedynie
 74. eksąpil s IIIa - ząb
 75. El s III - Bóg
 76. elban s IIIa - pomnik
 77. elrį v - przebaczać
 78. enkośran s IIIa - wesz
 79. enpaś s IVa - siarka
 80. epejlį v - uważać, uznawać, sądzić, myśleć
 81. epejlitboś s IVa - opinia, osąd
 82. et s I - będący
 83. etboś s IVa - istnienie
 84. etśan adj IIIa - pomarańczowy
 85. etśanboś s IVa - pomarańcz
 86. etśanpyn s IIIa - miedź
 87. evpul s IIIa - syn
 88. evval s IIIa - okno
 89. evytat s I - niebo
 90. ę, ęśi v - być
 91. ęmyt adj I - bytowy
 92. gah adj IIIb - dobry
 93. ganet pron - wy
 94. gansỹ v - myć (się)
 95. gerkat adj I - długi
 96. geśat adj I - zielony
 97. geśatboś s IVa - zieleń
 98. geśatsak s IIIa - chlor
 99. get s I - Ziemia, świat (Gruszki na Wierzbie)
 100. gevan s IIIa - zwierzę
 101. gih s IIIb - sen
 102. goj s IVb - strona, podstrona
 103. gon s IIIa - słońce
 104. gonkiśvį v - zachodzić (o słońcu)
 105. gonkiśvitboś s IVa - zachód słońca
 106. gonsak s IIIa - hel
 107. gonvį v - wschodzić (o słońcu)
 108. gonvitboś s IVa - wschód słońca
 109. guh num - dwa
 110. gųmah num - dwadzieścia
 111. gųmatot num - dwudziesty
 112. gunvarat s I - myśliciel
 113. gunvarą v - myśleć, rozmyślać
 114. gunvyr s IIIa - myśl
 115. gur adj IIIa - wiedzący
 116. gurboś s IVb - wiedza
 117. gursarget s I - encyklopedia
 118. gurtǫ v - wiedzieć
 119. gųsįmyt num - dwusetny
 120. gųsit num - dwieście
 121. gutan s IIIa - mający nadzieję
 122. gutanket s I - esperanto
 123. gutantǫ v - mieć nadzieję, liczyć na coś
 124. gutot num - drugi
 125. gykket s I - jedzący
 126. gykkę v - jeść
 127. gyvinak s IIIa - trudny
 128. gyvinaktǫ v - sprawiać trudność
 129. ih pron - ono, to
 130. ihtal s IIIa - południe geograficzne
 131. ihtal prefiks - południowy
 132. ihtalvit adj I - południowo-wschodni
 133. ihtalvitboś s IVa - południowy wschód
 134. ijsar s IIIa - kość
 135. il- prefiks - (życzące)
 136. įśǫ adj I - zwyczajny
 137. iśśanboś s IVa - krzyk
 138. iśśantǫ v - krzyczeć
 139. iśtą v - siedzieć
 140. iśtet adj I - nagły
 141. iśtetzan adv - nagle
 142. įvar s IIIa - obrońca
 143. įvartǫ v - bronić
 144. ivat adj I - wielki
 145. ivat s I - środa
 146. įvin s IIIa - krew
 147. kahliś s IVa - skórka
 148. kajśyn s IIIa - wujek
 149. kak adv - teraz
 150. kak adv - w taki sposób
 151. kalrej s IVb - wir
 152. kalrezę v - wirować
 153. kanoh adv - tu
 154. kanohrek pron - stąd
 155. kanohtik pron - tu
 156. karadun s IIIa - lekcja
 157. karadunnul s IIIa - szkoła
 158. karut adj I - inny, różny
 159. keenpaś s IVa - selen
 160. keh num - jeden
 161. kekonsak s IIIa - neon (pierwiastek)
 162. kekuh num - trzy
 163. kekųmah num - trzydzieści
 164. kekųmatot num - trzydziesty
 165. kekunpyn s IIIa - sód
 166. kekųsįmyt num - trzysetny
 167. kekųsit num - trzysta
 168. kekutot num - trzeci
 169. kemah num - jedenaście
 170. kemajguh num - trzynaście
 171. kemajgutot num - trzynasty
 172. kemajryh num - piętnaście
 173. kemajrytot num - piętnasty
 174. kemajśoh num - siedemnaście
 175. kemajśotot num - siedemnasty
 176. kemajveh num - dziewiętnaście
 177. kemajvetot num - dziewiętnasty
 178. kemakapsak s IIIa - gal (pierwiastek)
 179. kematot num - jedenasty
 180. kep'evpul s IIIa - wnuk
 181. kepmanzor s IIIa - babcia
 182. kepsynrut s I - dziadek
 183. keptonnot s II - wnuczka
 184. ker p - nie
 185. kesavvin s IIIa - arsen (pierwiastek)
 186. keśoh num - siedem
 187. keśǫmah num - siedemdziesiąt
 188. keśǫmatot num - siedemdziesiąty
 189. keśǫsįmyt num - siedemsetny
 190. keśǫsit num - siedemset
 191. keśotot num - siódmy
 192. keveh num - dziewięć
 193. kevetot num - dziewiąty
 194. kevęmah num - dziewięćdziesiąt
 195. kevęmatot num - dziewięćdziesiąty
 196. kevęsįmyt num - dziewięćsetny
 197. kevęsit num - dziewięćset
 198. kevnen s IIIa - drzewo
 199. kevolsak s IIIa - german (pierwiastek)
 200. kieman s IIIa - duch
 201. kirut s I - zaszczyt
 202. kiś- prefiks - nie-
 203. kiśvetrat adj I - nierozumiejący
 204. kiśvit adj I - zachód
 205. kiśvitboś s IVa - zachód (kierunek geograficzny)
 206. koat adj I - wysoki
 207. koden s IIIa - miesiąc, duży miesiąc
 208. koh pron - wszystko, każde
 209. konak pron - w każdy sposób
 210. kontek s IIIa - tydzień, mały miesiąc
 211. kot pron - każdy, wszyscy
 212. kovek pron - zawsze
 213. kovoh pron - wszędzie
 214. kun adj IIIa - lekki
 215. kunpyn s IIIa - lit
 216. kunśį v - pracować
 217. kunśin s IIIa - zawód, praca
 218. kunśit s I - pracujący, pracownik
 219. kunśitboś s IVa - praca, pracowanie
 220. kurtą v - robić
 221. kusun s IIIa - złoto
 222. kut pron - taki
 223. mah num - dziesięć
 224. makap s IIIa - glina
 225. makapsak s IIIa - glin
 226. maldat adj I - młody
 227. mal'ut adj I - daleki
 228. manzar s IIIa - matka
 229. maryt adj I - żółty
 230. marytboś s IVa - żółcień
 231. masuj s IVb - jajo
 232. matot num - dziesiąty
 233. mąnek s IIIa - kwiat
 234. mąsįmyt num - tysięczny
 235. mąsit num - tysiąc
 236. megat s I - stół, mebel
 237. megatvarat s I - stolarz
 238. meh adj IIIb - duży
 239. mek'ỹ v - kłamać
 240. mek'ytboś s IVa - kłamstwo
 241. mervyt adj I - prosty, banalny
 242. met pron - ja
 243. mij adv - więcej, bardziej
 244. mikan num - pięć
 245. mikantot num - piąty
 246. mikmah num - pięćdziesiąt
 247. mikmatot num - pięćdziesiąty
 248. mikmikan num - dwadzieścia pięć
 249. mikmikantot num - dwudziesty piąty
 250. miksįmyt num - pięćsetny
 251. miksit num - pięćset
 252. miltan s IIIa - chęć, wola
 253. miltat s I - chcący
 254. miltą v - chcieć
 255. mipbaroh s IIIb - pastwisko
 256. mipbartǫ v - paść, wypasać
 257. miraśkę v - uwolnić
 258. mirat adj I - wolny
 259. miratboś s IVa - wolność
 260. mirmun s IIIa - kierunek geograficzny
 261. mizan adv - dużo, często, bardzo
 262. mizanboś s IVa - wielkość, częstość ; wiele, wielu, większość
 263. moś s IVa - kąt, róg
 264. v - móc
 265. mukiś s IVa - śnieg
 266. mukiśvaj s IVb - zawieja
 267. munat adj I - możliwy
 268. murat adj I - zmęczony
 269. murą v - zmęczyć się
 270. mutkan s IIIa - możliwość
 271. navinat adj I - ukryty, skrywany
 272. nąvį v - kryć, ukrywać
 273. nej'et s I - ocet
 274. nemak s IIIa - kłamca
 275. nemaktǫ v - kłamać
 276. nemanat s I - okłamywany
 277. nemat s I - kłamstwo
 278. nenvat s I - bajka
 279. net s I - nowość
 280. netboś s IVa - nowość
 281. nęmyt adj I - nowy
 282. ni c - i, a
 283. nihboś s IVb - życie
 284. nitǫ v - żyć
 285. nǫih pron - one (o rzeczach)
 286. nǫit pron - oni, one
 287. nojrem num - milion
 288. nomet pron - my
 289. noput s I - piłka
 290. nośildot s II - koromysło
 291. nuptat adj I - mały
 292. nurmaś s IVa - sprzedawca
 293. nurmaśę v - sprzedawać
 294. nuśrat s I - prawda
 295. nyjkeś s IVa - południowy zachód
 296. nyjkeś- prefiks - południowo-zachodni
 297. odilkot s II - maj, dwunasty miesiąc
 298. onvi c - albo, czy
 299. ośran s IIIa - wszy
 300. otparboś s IV - historia
 301. otrą v - radzić, doradzać
 302. otriśtoh s IIIb - kraj, państwo
 303. otsyr'atboś s IV - wymowa
 304. ovit s I - część
 305. ov'ov s IIIa - minuta
 306. pankalmut s I - flaga, chorągiew
 307. partǫ v - dziać się, stawać się
 308. pątyl adj IIIa - szcżęśliwy
 309. pegun s IIIa - król
 310. peguntoh s IIIb - królestwo
 311. pevį v - używać
 312. pevit s I - użytkownik
 313. pęmyt adj I - główny
 314. piśtit s I - liść
 315. piśtitkot s II - październik, piąty miesiąc ecki
 316. poj s IVb - północ geograficzna
 317. poj- prefiks - północny
 318. pojkiśvit adj I - północno-zachodni
 319. pojkiśvitboś s IVa - północny zachód
 320. pojvit adj I - północno-wschodni
 321. pojvitboś s IVa - północny wschód
 322. ponśin s IIIa - imię
 323. por s IIIa - dom
 324. posęmyt adj I - posesywny
 325. potkit adj I - pewny
 326. pylmet s I - dym, smog
 327. pyn s IIIa - metal
 328. pynet s I - żelazo
 329. rabev s IIIa - przyjaciel
 330. radunboś s IVa - nauka
 331. radunkę v - uczyć
 332. raduntǫ v - uczyć się
 333. ral- prefiks - (do tworzenia nazw własnych)
 334. ramaśę v - kupować
 335. ramonkan s IIIa - dar
 336. ramontǫ v - dać
 337. v - dokonać
 338. regit s I - lewo
 339. rekmat s I - przedrostek
 340. ren s IIIa - czas
 341. repnatboś s IVa - gra
 342. repną v - grać, bawić się
 343. rerat adj I - gładki
 344. retset s I - brat
 345. riaj s IVb - wczoraj, dzień wczorajszy
 346. riav s IIIa - płyn
 347. riavet s I - fluor
 348. riavpyn s IIIa - rtęć
 349. riazivek adv - wczoraj
 350. rin s IIIa - przed
 351. rin'uvetboś s IVa - nadfiolet, ultrafiolet
 352. riser s IIIa - róg (zwierzęcia)
 353. rismyr s IIIa - rodzina
 354. rismyrponśin s IIIa - nazwisko
 355. rogỹ v - spać
 356. rogyt v - śpiący
 357. rohmuśkot s II - listopad, szósty miesiąc ecki
 358. rojtỹ v - łączyć, jednoczyć
 359. rojtyttoh s IIIb - związek, unia
 360. rok s IIIa - miejsce
 361. rokat adj I - żywy
 362. ropsat adj I - miły
 363. ropsatzan adv - miło, mile
 364. rot s II - kot
 365. ruben s IIIa - zbiornik wodny, akwen
 366. rubik adj IIIa - wodny, zrobiony z wody
 367. rudot adj II - mizerny, biedny
 368. ruj adj IVb - zły (silny, skuteczny)
 369. rukal adj IIIa - zaległy
 370. rukrą v - czytać
 371. runpyt adj I - wodny, zawierający wodę
 372. rup s IIIa - woda
 373. rupparit s I - wodnisty
 374. rupsak s IIIa - wodór
 375. rurin adj IIIa - rosnący
 376. rurinsak s IIIa - azot
 377. rurintǫ v - podnosić się, rosnąć
 378. ruśan adj IIIa - fioletowy
 379. ruśanboś s IVa - fiolet
 380. ruśansak s IIIa - jod
 381. ruvkaltǫ v - powtarzać
 382. rỹa s I - swastyka
 383. ryh num - cztery
 384. rylśoh s IIIb - ryba
 385. rỹmah num - czterdzieści
 386. rỹmatot num - czterdziesty
 387. rỹsįmyt num - czterechsetny
 388. rỹsit num - czterysta
 389. rytot num - czwarty
 390. sabyt adj I - jasny
 391. sadait pron - ten, tamten
 392. sagen s IIIa - pierwiastek chemiczny
 393. sah pron - to, tamto
 394. saitonamik pron - tak
 395. saito'uh pron - tam
 396. saitovek pron - wtedy
 397. saitovoh pron - tam
 398. sajsan adj IIIa - święty
 399. sajsankot s II - tydzień świąteczny
 400. sak s IIIa - pierwiastek chemiczny
 401. sal s IIIa - rok
 402. sama p - żegnajcie
 403. samsą v - kraść
 404. samu p - żegnaj
 405. sanak pron - w taki sposób
 406. sanat adj I - stojący
 407. saną v - stać
 408. sanvet adj I - pożegnany
 409. sap s IIIa - światło
 410. sappyn s IIIa - uran
 411. sar p - tak
 412. sardan s IIIa - zabójca
 413. sardantǫ v - zabijać
 414. sardatboś s IVa - śmierć
 415. sardą v - umierać
 416. sarget s I - książka
 417. saśkę v - stanowić
 418. sat pron - ten/ta, ta osoba
 419. sattoh v - państwo
 420. sav adv - potem
 421. savek pron - wtedy
 422. savoh pron - tam
 423. savohrek pron - stamtąd
 424. savohtik pron - tam
 425. savvin s IIIa - fosfor
 426. sazoit pron - ta, tamta
 427. sąmyt pron - takowy
 428. sąpil s IIIa - zęby
 429. sej c - więc
 430. selvų v - dotykać
 431. selvutboś s IVa - dotyk
 432. sennun s IIIa - samolot
 433. sennunoh s IIIb - lotnisko
 434. sev s IIIa - pod
 435. sevan s IIIa - ciasto
 436. sezaj s IVb - sens, zmysł
 437. sįmyt num - setny
 438. sit num - sto
 439. sokit s I - pobliże, okolica
 440. sokit s I - (jako rzeczownik relacyjny) przy, obok, blisko
 441. solmaj s IVb - jutro
 442. solmazivek adv - jutro
 443. solnį v - pokazać, pokazywać ,widzieć
 444. solniśkę v - prezentować, pokazywać, publikować
 445. somatboś s IVb - pytanie, niepewność
 446. somą v - pytać
 447. sondat adj I - początkujący
 448. sondą v - zaczynać, być początkującym
 449. soret s I - wątek na forum
 450. sormejtetboś s IVb - przegrana, porażka
 451. sormejtę v - przegrywać
 452. sośtą v - potrafić
 453. v - iść, pójść
 454. sutboś s IVb - chodzenie
 455. synrut s I - ojciec
 456. syr'an s IIIa - mowa
 457. syr'antan s IIIa - mówca, mówiący
 458. syr'antin s IIIa - mówczyni, mówiąca
 459. syr'at s I - mówiący/mówiąca
 460. syr'atboś s IVa - komunikacja, porozumiewanie się ,rozmowa
 461. syr'atkan s IIIa - język
 462. syr'ą v - mówić, porozumiewać się, rozmawiać
 463. śek s IIIa - pies
 464. śer s IIIa - znudzony
 465. śerket adj I - nudny
 466. śerkę v - nudzić
 467. śertǫ v - nudzić się, nudzić
 468. śetziśketboś s IVa - wzmocnienie
 469. śetzit s I - intensywny
 470. śion s IIIa - srebro
 471. śįtak s IIIa - siostra
 472. śoh num - sześć
 473. śǫmah num - sześćdziesiąt
 474. śǫmatot num - sześćdziesiąty
 475. śǫsįmyt num - sześćsetny
 476. śǫsit num - sześćset
 477. śotot num - szósty
 478. śunak s IIIa - słowo
 479. śynrun s IIIa - unbihexium
 480. śyt s I - miasto
 481. tahtą v - musieć (z naturalnej potrzeby)
 482. tamurą v - wyczerpywać się, rozładowywać się
 483. tankal adj IIIa - piękny
 484. tarmak s IIIa - cena
 485. p - niż
 486. terantǫ v - znikać
 487. tertuh s IIIb - koszula
 488. teśaratboś s IVa - śmiech
 489. teśarą v - śmiać się
 490. tibuś s IVa - brzeg, wybrzeże
 491. todak s IIIa - packa
 492. toh s IIIb - kraj (arch.)
 493. tojretboś s IVa - rozkaz, nakaz
 494. tojrę v - nakazać, rozkazać
 495. tonnot s II - córka
 496. tysur s IIIa - koń
 497. unvuk s IIIa - bagno
 498. upinat s I - opinia
 499. ursan s IIIa - lekarz
 500. ursanak s IIIa - lek
 501. ursannul s IIIa - służba zdrowia
 502. ursantǫ v - leczyć
 503. uśon adj IIIa - seledynowy, szarozielony
 504. uśonboś s IVa - seledyn
 505. uvet adj I - niebieski
 506. uvetboś s IVa - kolor niebieski
 507. vaj s IVb - wiatr
 508. valmut s I - leszczyna
 509. var'at s I - narrator
 510. var'atboś s IVa - opowiadanie
 511. varą v - tworzyć
 512. var'ą v - opowiadać
 513. vazį v - wiać
 514. c - ale, lecz
 515. veginśek s IIIa - lisek
 516. vegiś s IVa - lis
 517. veh num - osiem
 518. venkat adj I - drogi
 519. venśak s IIIa - ciocia
 520. vetot num - ósmy
 521. vetratboś s IVa - zrozumienie
 522. vetrą v - rozumieć
 523. vęmah num - osiemdziesiąt
 524. vęmatot num - osiemdziesiąty
 525. vęsįmyt num - osiemsetny
 526. vęsit num - osiemset
 527. vih pron - co
 528. vihrenkot s II - czerwiec, pierwszy miesiąc
 529. vilrį v - notować
 530. vįmyt pron - jaki
 531. vinak pron - jak
 532. vipak s IIIa - telewizon, nadajnik telewizyjny
 533. vipaktǫ v - nadawać
 534. vipan s IIIa - telewizor, odbiornik telewizyjny
 535. vipantǫ v - odbierać
 536. virkin adj IIIa - przyjemny
 537. virkinket adj I - dający przyjemność, zadowalający
 538. virkinkę v - dawać przyjemność, zadowalać
 539. virzuv s IIIa - pieprz
 540. viś s IVa - ogon
 541. viśtų v - leżeć
 542. vit adj I - wschodni
 543. vit pron - kto
 544. vitboś s IVa - wschód (kierunek geograficzny)
 545. viuj adv - mniej
 546. vivek pron - kiedy
 547. vivoh pron - gdzie
 548. vivohrek pron - skąd
 549. vivohtik pron - dokąd
 550. vol s IIIa - piasek
 551. volsak s IIIa - krzem
 552. voltibuś s IVa - plaża, piaszczysty brzeg
 553. voron s IIIa - dziecko
 554. vośnit adj I - zapatrzony
 555. votsę v - pisać
 556. vulran adj IIIa - śmieszny
 557. vur s IIIa - dzień
 558. vuraś s IVa - czyn
 559. vur'ov s IIIa - godzina
 560. vut s I - zły (słaby, nieskuteczny)
 561. vyjbatboś s IVa - rysunek, obrazek, rysowanie
 562. vyjbą v - rysować
 563. vyktygak s IIIa - palacz
 564. vyktygaktǫ v - palić papierosy, być palaczem
 565. vyktyk s IIIa - smok
 566. vyktyktǫ v - smoczyć, palić papierosy, dymić, dosł. "być smokiem"
 567. vyran adj IIIa - czerwony
 568. vyranboś s IVa - czerwień
 569. vyransak s IIIa - brom
 570. yktar adj IIIa - błękitny
 571. yktaran s IIIa - błękit
 572. ymen s IIIa - oko
 573. yn c - że; to, co
 574. ynrek c - bo, ponieważ
 575. ỹsų v - przyjść, nastać
 576. ytemat s I - winny
 577. ytematboś s IVa - przewinienie, wina
 578. ytemą v - być winnym
 579. yv s IIIa - palny, palący (się)
 580. yvboś s IVa - ogień
 581. yvsak s IIIa - tlen
 582. yvtǫ v - palić (się)
 583. c - jeśli
 584. ziktatboś s IVa - bieg
 585. ziktą v - biec
 586. zil s IIIa - dookoła
 587. zoit pron - ona
 588. zot num - dziesięć tysięcy, miriada
 589. zotǫmyt num - dziesięciotysięczny
 590. zupan s IIIa - przestępny
 591. zupankot s II - tydzień przestępny
 592. zurkat adj I - krótki
 593. zyv s IIIa - morze
 594. zyven s IIIa - ocean
 595. zyvenat s I - wszechocean

Nazwy geograficzne

A

E

 • Eboranolandia - Eborantoh s III b
 • eboran - eborantǫmyt adj
 • Eci - Ralnǫet pl s I
 • Ecja - Ral'ettoh raLqeTtH s III b
 • Europa - Evrup s III a

Ę

 • ęmucki - ral'ęmyt adj
  • po ęmucku - ral'ęmytzan adv

K

 • Keralia - Karorinat karrinaT s III b
 • Kolaszyn - Kuraśin s III a
  • Republika Kolaszyna - Kuraśinrepuprik s III a

N

P

 • Polska - Pulsat puLsaT s I
 • polski - pulsąmyt adj
  • po polsku - pulsąmytzan adv

R

 • Rodzka - Rutraj s IV b
  • Republika Rodzka - Rutraj'įmyt repbol'ik s III a
 • rodzki - Rutraj'įmyt adj
 • Rowania - Ovunovor s III a
 • Rowanki - Nǫ'ęrejtet pl s I

S

W

 • Wartysława - Vartisorav s III