Użytkownik:BartekChom/Labirynt zaświatów

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Lupa2.gif
Główny artykuł: /odcinki 1-100
Lupa2.gif
Główny artykuł: /odcinki 101-200
Lupa2.gif
Główny artykuł: /odcinki 201-300
Lupa2.gif
Główny artykuł: /odcinki 301-400
Lupa2.gif
Główny artykuł: /odcinki 401-500
Lupa2.gif
Główny artykuł: /odcinki 501-600
Lupa2.gif
Główny artykuł: /odcinki 601-700
Lupa2.gif
Główny artykuł: /odcinki 701-800
Odcinek 801

Józef znowu trafił do świata 16PPr2, zaś po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 802

Józef drugi raz wrócił do świata 16PPr2, zaś po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 803

Józef znowu wrócił do świata 16PPr2, zaś po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 804

Józef znów wrócił do świata 16PPr2, zaś po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 805

Józef znów wrócił do świata 16PPr2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 806

Józef znów wrócił do świata 16PPr2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 807

Józef wrócił po raz siódmy do świata 16PPr2, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 808

Józef trafił do świata 17PPr2 i dowiedział się, że trafiali tam w końcu wszyscy z poprzedniego świata i mieli cztery ręce i szesnaście nóg, jak miny w 3Pę. Wszyscy nadal umierali, Wryg i Anna byli już umarli, a po jakimś czasie także Józef umarł.

Odcinek 809

Józef trafił do świata 18PPr2 i dowiedział się, że trafiała tam z poprzedniego świata połowa ludzi (Anna nie), połowa bredów (w tym Wryg), jedna trzecia minów, dwie piąte uowujów, jedna trzecia rihi, wszystkie mindery, wszystkie yhheje, wszystkie żżukki, połowa natów, jedna piąta jamalów i trzy czwarte kusiaków. Ludzie, bredy, miny i połowa rihi mieli cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, uowuje, druga połowa rihi, mindery i żżukki - trzy nogi, jedną rękę i jedną trąbę, jak ludzie, bredy i uowuje w 10Pr2, yhheje i jamale - cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, jak wszyscy w 7APr, naty - dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr, a kusiaki - cztery nogi, trąbę i fioletowe kwadratowe uszy, jak wszyscy w 16Pr2. Wszyscy nadal umierali, Wryg był już umarł, a po jakimś czasie także Józef umarł.

Odcinek 810

Józef trafił do świata 19PPr2 i dowiedział się, że trafiali tam wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie mieli trzy nogi i pięć rąk, jak bredy i rihi w 2Pr2, bredy i rihi - cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, miny - cztery nogi, trąbę i zielone kwadratowe uszy, jak w 2Pr2, uowuje - trzy nogi i owłosioną trąbę, jak w 19Pr2, mindery - pięć nóg i pięć rąk, jak bredy i jamale w 9PPr2, yhheje, żżukki, naty i jamale - cztery nogi i sześć rąk, jak bredy i szysze w 37Pr2, a kusiaki - trzy nogi i sześć rąk, jak ludzie w 29Pr2. Wszyscy nadal umierali, Wryg był już umarł, a po jakimś czasie umarł Józef.

Odcinek 811

Józef trafił do kolejnego świata i dowiedział się, że to pierwszy świat po drugim połączeniu po drugim rozłączeniu i trafiają tam wszyscy ze świata 20aPPr2 (w tym Anna i ta część rabatów (rasa XIIIP), która trafiła do świata 19aPPr2) i wszyscy ze świata 19bPPr2 poza yhhejami (w tym Józef i Wryg). Ludzie mieli dwie ręce oraz trzy długie nogi i jedną krótką, jak w 5Pr2, bredy - dwie nogi i jedną rękę, jak yhheje, żżukki i naty w 7bPPr2 (Józef jeszcze nie widział takich ciał), miny - trzy ręce, trzy nogi i ogon, jak w 3Pr2, uowuje - jedną rękę i trzy nogi, jak niektóre w 18Pr2, rihi - cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, mindery i rabaty - trzy nogi, jedną rękę i jedną trąbę, jak ludzie, bredy i uowuje w 10Pr2, żżukki - dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr, naty i kusiaki - cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, jak wszyscy w 7APr, a jamale - cztery nogi, trąbę i fioletowe kwadratowe uszy, jak wszyscy w 16Pr2. Wszyscy nadal umierali, Anna i Wryg byli już umarli, a po jakimś czasie umarł też Józef.

                →→ 7aP →↓                                   ↓
                ↑↑←←←←←↓↓         ↑            ↓       ↑→ 18aP → 19aP → 20aP →↓
→ 1P → 2P →→ 3P → 4P → 5P → 6P →    → 8P → 9P → 10P → 11P → 12P → 13P → 14P → 15P → 16P → 17P →           → 1PP →
   ↑←←←←↓↑←←←←↓       ↓→ 7bP →↑     ↑ ↓ ↓ ↑             ↑←←←←←↓   ↓→ 18bP → 19bP →→→→→→→→↑
                ↑←←←←←↓     ↑   ↓                           ↓
                         ↑←←←←←↓
Odcinek 812

Józef trafił do świata 2PPPr2 i dowiedział się, że trafiają tam wszyscy z poprzedniego świata i nadal umierają, ale często wracają, tak, że ludzie żyją tam statystycznie 5 razy, bredy, miny i uowuje - 11 razy, rihi - 4 razy, mindery i rabaty - 3,5 raza, żżukki - 10 razy, naty - 14 razy, jamale - 15 razy, zaś kusiaki - 6 razy. Ludzie znowu mieli dwie ręce oraz trzy długie nogi i jedną krótką, jak w 5Pr2, bredy i żżukki - dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr, miny, uowuje, rihi i jamale - cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, mindery, naty i kusiaki - cztery nogi, trąbę i fioletowe kwadratowe uszy, jak wszyscy w 16Pr2, a rabaty - trzy ręce i trzy nogi w jednej linii (nowe ciało). Anna żyła tam 15 razy, a Wryg - 12, ale oboje byli już odeszli. Po jakimś czasie Józef umarł.

Odcinek 813

Józef wrócił do świata 2PPPr2, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 814

Józef trzeci raz trafił do świata 2PPPr2, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 815

Józef znowu trafił do świata 2PPPr2, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 816

Józef znów trafił do świata 2PPPr2, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 817

Józef piąty raz wrócił do świata 2PPPr2, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 818

Józef kolejny raz wrócił do świata 2PPPr2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 819

Józef trafił do świata 3PPPr2 i dowiedział się, że trafiali tam w końcu wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie, uowuje, mindery i żżukki mieli cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, bredy - cztery nogi, trąbę i fioletowe kwadratowe uszy, jak wszyscy w 16Pr2, miny - trzy ręce, trzy nogi i ogon, jak w 3Pr2, rihi i jamale - dwie nogi i jedną rękę, jak bredy w 1PPPr2, naty i kusiaki - dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr, a rabaty - trzy ręce i trzy nogi w jednej linii, jak w 2PPPr2. Wszyscy nadal umierali, Anna i Wryg byli już umarli, a po pewnym czasie umarł też Józef.

Odcinek 820

Józef trafił do świata 4PPPr2 i dowiedział się, że trafiali tam wszyscy z poprzedniego świata i nadal umierali. Ludzie mieli dwie ręce, trzy nogi i czworo uszu, jak w 2KW, bredy - trzy ręce, cztery nogi, ogon i długi język, jak bredy i możgoby w 2KW, miny - cztery ręce i pięć nóg, jak w 2KW, uowuje - cztery ręce i jedną nogę, jak w 2KW, rihi - pięć rąk, trzy nogi i troje uszu, jak msiki w 12KW2, mindery - trzy ręce i trzy nogi, bez języka, jak msiki w 11bKW2, żżukki - trzy ręce, trzy nogi i skrzydła, jak mijoje w 4KW, naty - jedną rękę, jedną nogę i dwa ogony, jak możgoby w 4KW, jamale - sześć rąk i jedną nogę, jak gakfy w 4KW, kusiaki - dwie ręce, trzy nogi i trąbę (bez uszu), jak kokaki w 4KW, a rabaty - pięć rąk i trzy nogi, jak możgoby w 6Pę. Anna i Wryg byli już zmarli, a po pewnym czasie zmarł też Józef.

Odcinek 821

Józef trafił do świata 5PPPr2 i dowiedział się, że trafiali tam wszyscy z poprzedniego świata oraz niektóre kanaty (rasa XIVP). Ludzie, jamale, kusiaki i kanaty mieli cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, jak wszyscy w 7APr, bredy - cztery nogi i trzy trąby, jak w 25KW2, miny i żżukki - dwie ręce i trzy nogi w jednej linii, jak ludzie w 5PAPr, uowuje - trzy nogi i trąbę, jak w 3KW2, rihi, naty i rabaty - trzy ręce i trzy nogi w jednej linii, jak rabaty w 2PPPr2, a mindery - trzy nogi, jedną rękę i jedną trąbę, jak ludzie, bredy i uowuje w 10Pr2. Wszyscy nadal umierali, Anna i Wryg byli już zmarli, a po pewnym czasie zmarł też Józef.

Odcinek 822

Józef trafił do świata 6PPPr2 i dowiedział się, że trafiali tam wszyscy z poprzedniego świata i nadal umierali, ale wracali, tak, że statystycznie żyli sześć razy. Ludzie i mindery mieli cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, jak wszyscy w 7APr, bredy, rihi, żżukki, naty i jamale - trzy nogi, jedną rękę i jedną trąbę, jak ludzie, bredy i uowuje w 10Pr2, miny i kusiaki - cztery nogi, trąbę i fioletowe kwadratowe uszy, jak wszyscy w 16Pr2, uowuje - jedną rękę i trzy nogi, jak niektóre w 18Pr2, rabaty - cztery nogi i trąbę, jak wszyscy w 12PAPr, a kanaty - trzy ręce i trzy nogi w jednej linii, jak rabaty w 2PPPr2. Anna i Wryg żyli tam byli tylko po jednym razie. Po pewnym czasie Józef zmarł.

Odcinek 823

Józef wrócił do świata 6PPPr2, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 824

Józef znowu wrócił do świata 6PPPr2, zaś po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 825

Józef kolejny raz wrócił do świata 6PPPr2, po pewnym czasie zaś zmarł.

Odcinek 826

Józef jeszcze raz wrócił do świata 6PPPr2, po pewnym czasie zaś zmarł.

Odcinek 827

Józef kolejny raz trafił do świata 6PPPr2, po pewnym czasie zaś zmarł.

Odcinek 828

Józef siódmy raz trafił do świata 6PPPr2, po jakimś czasie zaś zmarł.

Odcinek 829

Józef jeszcze raz trafił do świata 6PPPr2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 830

Józef kolejny raz wrócił do świata 6PPPr2, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 831

Józef po raz kolejny wrócił do świata 6PPPr2, zaś po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 832

Józef po raz kolejny trafił do świata 6PPPr2, zaś po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 833

Józef kolejny raz trafił do świata 6PPPr2, zaś po pewnym czasie umarł.

Odcinek 834

Józef jeszcze raz trafił do świata 6PPPr2, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 835

Józef jeszcze raz wrócił do świata 6PPPr2, po pewnym czasie natomiast umarł.

Odcinek 10a

Opowieść Wryga

część 1

Jajko, z którego miałem się wykluć, zostało złożone 20. "maja" 273. "roku". Potem moi rodzice przeprowadzili się z Maili do Modro. Nie było ich stać na mieszkanie w takim dużym mieście jak Maili.

część 2

Potem nic szczególnego się nie wydarzyło, aż wyklułem się 138. "maja". (To znaczy w waszym pierwszym świecie są krótkie i długie cykle - dni i lata. W naszym też są "dni", ale "lata" są dużo dłuższe. Dzielimy je na dwanaście "miesięcy" (używamy systemu dwunastkowego) po 180 "dni", tylko "grudzień" ma 168 albo 156.) Kiedy byłem jeszcze mały, zmarła mi babcia.

część 3

Jedna z pierwszych rzeczy, jakie pamiętam, to to, jak oglądałem kiski na chodniku. Kiski to takie latające stworzenia.

część 4

Pamiętam jeszcze, że pewnego razu, jeszcze zanim poszedłem do przedszkola, nie chciałem spać w czasie niżu (U nas "doba" składa się z wyżu i niżu, a ciśnienie mocno się zmienia.), próbowałem biegać i śmieszyło mnie, że tak szybko się męczę. A do przedszkola poszedłem po tym, jak skończyłem 864 (6*12*12) "dni", 1 "listopada".

część 5

Jeszcze nie mówiłem, że tak naprawdę nazywam się Wrygodrumo. U nas nie ma nazwisk, a imiona są zwykle długie i się je skraca.

część 6

Skoro mówimy o przedszkolu, do przedszkolnej wiedzy należy, że na każdej z trzech rąk mamy cztery palce (na nogach nie mamy palców, ale to jest zbyt oczywiste, żeby o tym mówić choćby w przedszkolu). Utkwiło mi w pamięci, że pani w przedszkolu mówiła mi, że mam bardzo podczerwone prawe oko (mamy czworo oczu, lewe, prawe, przednie i tylne). Po tym, jak skończyłem 1584 (11*12*12) dni, 1. "marca" 274. "roku". poszedłem do pierwszej z 9 klas szkoły podstawowej.

część 7

U nas lekcje trwają po pół "godziny". Zdaje się, że nasze "dni" są dłuższe, niż wasze, a mamy tylko 20 "godzin" (Dzielimy je na 60 "minut" po 60 "sekund" po 60 "tercji" - chyba mamy inne poczucie czasu, bo "tercje" są o wiele krótsze niż wasze sekundy, a rozpoznajemy je tak samo dobrze - za to tutaj i ludzie, i bredy jakby podobne poczucie czasu, przez to na początku miałem wrażenie, że coś mi się miesza). Każda klasa trwa miesiąc. W drugiej klasie uderzyłem się w tylne oko kijem, który trzymałem. Wszyscy się dziwili - to chyba zrozumiałe, że zwykle trudno się uderzyć w tylne oko.

część 8

W "maju" obchodziłem pierwsze urodziny. U nas to dwa przyjęcia, w "rocznicę" złożenia jaja i w "rocznicę" wyklucia. Urodziny są ważnym wydarzeniem, bo "rok" trwa długo.

część 9

W pierwszej z pięciu klas liceum (pięć uchodzi u nas za szczęśliwą liczbę) byłem w "grudniu", więc jak zwykle były kłopoty, żeby zdążyć z materiałem. W naszej klasie nie przerobiliśmy na przykład literatury dwunastego "dwunastolecia" i musieliśmy to odrabiać w drugiej klasie. W trzeciej klasie liceum miałem zapalenie tylnego oka, może przez to, że w podstawówce się w nie uderzyłem.

część 10

Nie studiowałem. To trwałoby trzy albo sześć "miesięcy". Znalazłem pracę przed końcem ostatniego "miesiąca" nauki i od 1. "maja" zacząłem pracować w fabryce karmy dla zwierząt. Dokładnie pamiętam, że 153. "czerwca" 275. "roku" poznałem moją przyszłą żonę, Warm, czyli Warmordelsokę. Umarła przede mną i nie spotkałem jej jeszcze po śmierci. Ona była w świecie 3b, kiedy ja w 3a, poza tym zawsze umierała zanim ja trafiłem do jakiegoś świata.

część 11

65. "sierpnia" wzięliśmy ślub. To popularny dzień na śluby ("55" ze szczęśliwymi piątkami), dlatego specjalnie na niego czekaliśmy. W sumie mogliśmy się pobrać już 65. "lipca" albo nie przejmować się przesądami. 70. "sierpnia" Warm złożyła pierwsze jajo, a 10. "września" wykluła się moja córka, Mers, czyli Mersakruga.

część 12

105. "października" Warm złożyła dwa jaja (bliźnięta są u nas trochę częstsze, niż u was, ale też raczej rzadkie). Potem dostałem awans i zostałem kierownikiem grupy w wydziale wersamów i komów. To zwierzęta, na których można jeździć. 50. "listopada" wykluł się Dros, czyli Drosakumel, a dopiero 55. - Wrog, czyli Wrogaremasko. Ze złożonego 138. "listopada" jaja 79. "grudnia" wykluł się mój najmłodszy, trzeci syn, Yrb, czyli Yrbelagro. Wszystkie moje dzieci jakoś długo były w jajkach. Wprawdzie norma to 108-132 "dni", ale większość dzieci wykluwa się po 114-120 "dniach".

część 13

1. "lutego" 276. roku Mers poszła do przedszkola. Dobrze nam się powodziło i w "marcu" przeprowadziliśmy się do Maili. Wziąłem ze sobą rodziców.

część 14

1. "czerwca" Mers poszła do szkoły. Wpadła na taki dziwny pomysł, że kiedy wybiła "północ" (czyli na początku niżu), zamiast położyć się spać, poszła pod szkołę. Kiedy ją znaleźliśmy i przyprowadziliśmy do domu, było już późno, więc kiedy przyszła na początek zajęć, była niewyspana. 1. "marca" 277. "roku" poszła do liceum, które skończyła z końcem "lipca". 65. "września" wyszła za mąż, a 69. złożyła jajo, z którego 9. "października" wykluła się Ymn, czyli Ymnagaroda, moja najstarsza wnuczka.

część 15

Yrb poszedł na studia jako jedyny z moich dzieci. Gdyby ci się chciało, mógłbyś policzyć, że zaczął je 1. "listopada" 277. "roku". 103. "lutego" 278. "roku" się ożenił, a z końcem "kwietnia" skończył studia. Za to 171. "czerwca" zmarł mój tata, a 63. "sierpnia" - moja mama.

część 16

Ymn poszła do szkoły 1. "lipca" 278. "roku", a skończyła liceum z końcem "sierpnia" 279. "roku". Wcześniej, 138. "maja" 279. "roku", kiedy skończyłem 6 "lat", przeszedłem na emeryturę. 13. "listopada" Ymn wyszła za mąż, a 18. złożyła jajo, z którego 121. wykluł się mój pierwszy prawnuk, Dros, czyli Drosymero.

część 17

"Rok" 279. był przestępny, czyli krótszy. Dlatego moje młodsze wnuki miały wyjątkowy bałagan w szkole. Najmłodszy syn Mers, Bard, czyli Bardergro, musiał w "grudniu" pisać maturę. Na szczęście nadrobili program jeszcze w "listopadzie" i zdążyli wszystko przerobić na czas. U nas przestępne są "lata" podzielne przez 9, ale, żeby było dokładniej, co 36. (czyli podzielne przez 324) miały nie być. Jak słyszałem, rzeczywiście "rok" 324. nie był przestępny.

część 18

160. "stycznia" 280. "roku" zmarła Warm, a 21. "lipca" ja zmarłem. Jak przeciętny bred, zmarłem w wieku około siedmiu "lat". Nasz "rok" to mniej więcej 8,6 waszego roku, a nasza "doba" to około 35 waszych godzin.

Koniec.
część 12a

Czym się różnią wersamy od komów? Wersamy są mniejsze (chociaż i tak dosyć duże, żeby na nich jeździć) i bardziej przydatne. Kom może zjeść dwa razy więcej od wersama, ale nie pociągnie dwa razy więcej. Kiedyś komy bywały przydatne, bo były mniej wymagające, a teraz pożytek w sumie się nie liczy, więc kto uważa, że komy mają jakiś lepszy czy ciekawszy charakter, ten je hoduje. Nie rozumiem takich bredów, chociaż dzięki nim miałem pracę.

Inne

Odcinek 1a

kalendarium:

1916-04-25 - rodzi się Dominik Kwiatkowski, ojciec Józefa
1918-01-05 - rodzi się Anna Hempel, matka Józefa
1939-08-19 - Dominik poślubia Annę Hempel
1941-05-04 - rodzi się Józef, jedyne dziecko Anny i Dominika
1946-09-05 - rodzi się Anna Kowalska
1964-11-14 - Józef poślubia Annę Kowalską
1964-09-20 - rodzi się Henryk
1976-01-21 - rodzi się Herbert
1985-02-20 - umiera ojciec Józefa
1988-01-31 - umiera matka Józefa
1992-07-11 - Henryk poślubia Zofię
1993-06-28 - rodzi się Iwona, córka Henryka
2005-09-17 - rodzi się Aleksander, syn Henryka
2007-02-10 - Herbert poślubia Milenę
2007-12-10 - rodzi się Michał, syn Herberta
2009-05-03 - rodzi się Damian, syn Herberta
2010-09-18 - umiera Józef
Odcinek 2a

Józef trafił w zaświaty. Tam spotkał Modibo Diallo (urodzony 1930-06-08, zmarł 1995-09-07) i od niego dowiedział się, że wszyscy trafiają tam po śmierci, ale potem znowu umierają. Sam Modibo urodził się 8 czerwca 1930, a zmarł po raz pierwszy 7 września 1995. Potem Józef spotkał swoją mamę. Następnie zjawiła się Anna (zmarła 22 października 2021) i przekazała Józefowi, że 21 listopada 2010 Herbertowi urodził się trzeci syn, Wojciech. Potem zjawił się Henryk (zmarł 9 maja 2035), zmarła Anna i zmarł Józef.