Użytkownik:BartekChom/Labirynt zaświatów/odcinki 201-300

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Odcinek 201

Józef piąty raz wrócił do szóstego świata pętli po połączeniu i po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 202

Józef kolejny raz wrócił do siódmego świata pętli po połączeniu i po jakimś czasie umarł.

Odcinek 203

Józef kolejny raz trafił do szóstego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 204

Józef znowu trafił do siódmego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 205

Józef znowu trafił do szóstego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 206

Józef ósmy raz trafił do siódmego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 207

Józef znów trafił do szóstego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 208

Józef znów trafił do siódmego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 209

Józef znowu trafił do szóstego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 210

Józef po raz kolejny trafił do siódmego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 211

Józef po raz kolejny trafił do szóstego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 212

Józef jedenasty raz trafił do siódmego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 213

Józef znowu trafił do szóstego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 214

Józef kolejny raz trafił do siódmego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 215

Józef kolejny raz trafił do szóstego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 216

Józef kolejny raz trafił do siódmego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 217

Józef kolejny raz wrócił do szóstego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 218

Józef kolejny raz wrócił do siódmego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 219

Józef po raz piętnasty trafił do szóstego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 220

Józef po raz kolejny trafił do siódmego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 221

Józef po raz kolejny trafił do szóstego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 222

Józef po raz kolejny trafił do siódmego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 223

Józef ponownie trafił do szóstego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 224

Józef jeszcze raz trafił do siódmego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 225

Józef kolejny raz trafił do szóstego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 226

Józef znowu trafił do siódmego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 227

Józef znów trafił do szóstego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 228

Józef osiemnasty raz wrócił do siódmego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 229

Józef znów wrócił do szóstego świata pętli po połączeniu, a potem umarł.

Odcinek 230

Józef kolejny raz wrócił do siódmego świata pętli po połączeniu, a potem umarł.

Odcinek 231

Józef kolejny raz wrócił do szóstego świata pętli po połączeniu, a później umarł.

Odcinek 232

Józef kolejny raz wrócił do siódmego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 233

Józef, po dwudziestu jeden życiach w 6PPę i dwudziestu jeden życiach w 7PPę, trafił do ósmego świata pętli po połączeniu. Ludzie mieli tam trzy ręce, trzy nogi i trzy macki zamiast uszu, jak w 7aPę/7bPę, bredy - wciąż dwie ręce i pięć nóg z czułkami, jak w 2Pę, a miny i uowuje - dwie ręce, cztery nogi i dwie trąby, jak miny w 2Pę. Wszyscy po śmierci trafiali losowo do jednego ze światów 9aPPę-9dPPę, a potem wracali, chyba że byli już we wszystkich tych czterech światach (ludzie i uowuje) lub w trzech z nich (bredy i miny). To, dokąd trafiali później, zależało od tego, który świat był ostatni i od tego, do której rasy należeli. Po jakimś czasie Józef umarł.

Odcinek 234

Józef trafił do świata 9bPPę. Ludzie mieli tam dwie ręce, trzy nogi i czworo uszu, jak w 2KW, bredy - sześć rąk i jedną nogę, jak szaże w swoim pierwszym świecie albo gakfy w 4KW, miny - pięć rąk i trzy nogi, jak możgoby w 6Ppę, a uowuje - pięć rąk i dwie nogi (nowe ciało). Sam Józef po pewnym czasie umarł.

Odcinek 235

Józef wrócił do ósmego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 236

Józef trafił do świata 9aPPę. Ludzie mieli tam dwie ręce, cztery nogi i dwie trąby, jak miny w 2Pę, bredy - dwie ręce i pięć nóg z czułkami, jak w 2Pę, miny - sześć rąk i trzy nogi, trzy palce u ręki, jak ludzie i mijoje w 2Pę, a uowuje - pięć rąk, trzy nogi i dwanaście macek, jak w 4PPę. Zaś Józef po pewnym czasie umarł.

Odcinek 237

Józef po raz drugi wrócił do ósmego świata pętli po połączeniu, a potem dowiedział się, że Wryg trafił do 7PPę. Po pewnym czasie Józef umarł.

Odcinek 238

Józef drugi raz trafił do 9bPPę, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 239

Józef znów trafił do ósmego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 240

Józef znowu trafił do 9bPPę, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 241

Józef czwarty raz wrócił do ósmego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 242

Józef czwarty raz trafił do 9bPPę, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 243

Józef kolejny raz trafił do ósmego świata pętli po połączeniu, a po pewnym czasie umarł.

Odcinek 244

Józef kolejny raz trafił do 9bPPę i dowiedział się, że Wryg trafił do 8PPę. A po jakimś czasie Józef umarł.

Odcinek 245

Józef siódmy raz trafił do ósmego świata pętli po połączeniu i spotkał Wryga, który zdążył już umrzeć dwa razy (trafił do 9cPPę i wrócił stamtąd). Oczywiście kiedy Wryg trafił był do 1Pę, Herberta już tam nie było. A po jakimś czasie Józef zmarł.

Odcinek 246

Józef trafił do świata 9d pętli po połączeniu. Ludzie mieli tam pięć rąk i dwie nogi, jak uowuje w 9bPPę, bredy - cztery ręce i jedną nogę, jak uowuje w 2KW, a miny i uowuje - pięć rąk i trzy nogi, jak możgoby w 6Pę. Natomiast Józef po jakimś czasie umarł.

Odcinek 247

Józef wrócił do ósmego świata pętli po połączeniu i spotkał Wryga i Annę, która spotkała była Henryka i Modibo w świecie 3Pę oraz mamę Józefa w świecie 4Pę (ale potem mama Józefa zmarła i nie trafiła ani do 4Pę, ani do 5Pę). Potem Anna zmarła i Józef zmarł.

Odcinek 248

Józef szósty raz trafił do świata 9bPPę, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 249

Józef znowu wrócił do ósmego świata pętli po połączeniu i spotkał Annę oraz Wryga. Potem Anna zmarła i wróciła z 9bPPę, zmarł Wryg, zmarła Anna i wrócił Wryg z 9dPPę (spotkał tam Annę, a to znaczyło, że to jej ostatnie życie w tym pęczku światów). Wreszcie Józef umarł.

Odcinek 250

Józef po raz drugi trafił do świata 9aPPę. Potem pojawił się Wryg, zmarł Wryg (Po odwiedzeniu trzeciego z dziewiątych światów pętli po połączeniu opuszczał pęczek, a ponieważ był to świat 9aPPę, trafił do gałęzi a.) i zmarł Józef.

Odcinek 251

Józef powrócił do ósmego świata pętli po połączeniu, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 252

Józef trafił wreszcie do świata 9cPPę. Ludzie mieli tam trzy ręce, trzy nogi i trzy macki zamiast uszu, jak w 7aPę i 7bPę, bredy - cztery ręce i szesnaście nóg, jak miny w 3Pę, miny - dwie ręce i dwadzieścia dwie nogi, jak możgoby w 2Pę, natomiast uowuje - cztery ręce i dwie nogi, jak w 3Pę. A po jakimś czasie Józef zmarł.

Odcinek 253

Józef trafił do świata 10aPPę, tak jak ludzie ze światów 9aPPę, 9bPPę i 9cPPę, bredy ze światów 9aPPę, 9bPPę i 9dPPę, miny i uowuje z 9cPPę, a także maszoby, które były kiedyś w 1CP. Ludzie mieli tam jedną rękę, piętnaście nóg i trąbę, jak ludzie i możgoby w 4Pę, bredy - nadal cztery ręce i szesnaście nóg, jak miny w 3Pę, miny - sześć rąk, trzy nogi i po trzy palce u ręki, jak ludzie i mijoje w 2Pę, uowuje - pięć rąk, trzy nogi i dwanaście macek, jak w 4PPę, a maszoby - dwie ręce, trzy nogi i macki zamiast uszu, jak już się zdarzyło na ich szlaku. Henryka ani Anny nigdy tam nie było, za to był (ale odszedł) Wryg. A Józef po jakimś czasie umarł.

Odcinek 254

Józef trafił do świata 11aPPę. Ludzie i maszoby mieli tam dwie ręce, trzy nogi i macki zamiast uszu, jak maszoby w poprzednim świecie, bredy i uowuje - cztery ręce i szesnaście nóg, jak miny w 3Pę, a miny - cztery ręce, szesnaście nóg i wąsy, jak możgoby w 3Pę. Wryg był już zmarł, a po jakimś czasie zmarł też Józef.

Odcinek 255

Józef trafił do świata 12aPPę. Ludzie mieli tam jedną rękę, piętnaście nóg i trąbę, jak ludzie i możgoby w 4Pę, bredy - sześć rąk, trzy nogi i po trzy palce u ręki, jak ludzie i mijoje w 2Pę, miny - cztery ręce i szesnaście nóg, jak w 3Pę, uowuje - cztery ręce i dwie nogi, jak w 3Pę, a maszoby - cztery ręce, szesnaście nóg i wąsy, jak możgoby w 3Pę. Wryg był już umarł, a po pewnym czasie umarł też Józef.

Odcinek 256

Józef trafił do pierwszego świata pętli po drugim połączeniu, tak jak wszyscy przedstawiciele ras I-IV ze światów 12aPPę, 11b'PPę, 11b''PPę, 11cPPę i 13dPPę. Wszyscy mieli tam dwie ręce, cztery nogi i dwie trąby, jak miny w 3Pę. Henryk, Anna i Wryg byli już zmarli, a po pewnym czasie zmarł też Józef.

Odcinek 257

Józef trafił do drugiego świata pętli po drugim połączeniu. Ludzie mieli tam trzy ręce, trzy nogi i trzy macki zamiast uszu, jak w 7aPę i 7bPę, bredy - cztery ręce i szesnaście nóg, jak miny w 3Pę, miny - dwie ręce, cztery nogi i dwie trąby, jak w 2Pę, a uowuje - trzy ręce i trzy grube nogi, jak w 2Pę. Zaś Józef po jakimś czasie umarł.

Odcinek 258

Józef trafił do trzeciego świata pętli po drugim połączeniu i spotkał tam Wryga. Ludzie mieli dwie ręce i dwie nogi, jak w swoim pierwszym świecie, bredy - sześć rąk, trzy nogi i po pięć palców u ręki, jak miny w swoim trzecim świecie, miny - dwie ręce i cztery nogi (nowe ciało), a uowuje - dwie ręce, dwie nogi i trąbę z tyłu, jak miny w swoim pierwszym świecie. Natomiast Józef po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 259

Józef trafił do czwartego świata pętli po drugim połączeniu. Trafiali tam wszyscy z poprzedniego świata i nadal umierali, ale czasem wracali - ludzie i uowuje statystycznie raz, bredy - dwa razy, a miny - trzy razy. Ludzie mieli trzy ręce, dwie nogi i jedno skrzydło, jak wszyscy w 6śCP, bredy - dalej sześć rąk, trzy nogi i po pięć palców u ręki, jak miny w swoim trzecim świecie, miny - siedem rąk i dwie nogi, jak michiny w 3śCP, zaś uowuje - dwie ręce i trzy nogi, jak w swoim pierwszym świecie. A Józef po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 260

Józef trafił od razu do piątego świata pętli po drugim połączeniu. Trafiali tam w końcu wszyscy z poprzedniego świata, a także michiny, które jeszcze nie pojawiły się na szlaku ras I-IV. Ludzie mieli dwie ręce, cztery nogi i dwie trąby, jak miny w 2Pę, bredy i miny - dwie ręce, trzy nogi i macki zamiast uszu, jak maszoby w 10aPPę, uowuje - trzy ręce i trzy grube nogi, jak w 2Pę, a michiny - cztery ręce, szesnaście nóg i wąsy, jak możgoby w 3Pę. Natomiast Józef po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 261

Józef trafił do szóstego świata pętli po drugim połączeniu. Trafiali tam prawie wszyscy ludzie i uowuje, dziewięć dziesiątych bredów i wszystkie miny z poprzedniego świata. Ludzie mieli trzy ręce, trzy nogi i trzy macki zamiast uszu, jak w 7aPę i 7bPę, bredy - cztery ręce, szesnaście nóg i wąsy, jak możgoby w 3Pę, miny - dwie ręce, cztery nogi i dwie trąby, jak w 2Pę, a uowuje - sześć rąk, trzy nogi i po trzy palce u ręki, jak ludzie i mijoje w 2Pę. Potem pojawił się Wryg, a Józef zmarł.

Odcinek 262

Józef trafił do siódmego świata pętli po drugim połączeniu. Ludzie mieli tam jedną rękę i cztery nogi, jak wszyscy w 11b'PPę, bredy - wciąż cztery ręce, szesnaście nóg i wąsy, jak możgoby w 3Pę, miny - dwie ręce, trzy nogi i macki zamiast uszu, jak maszoby w 10aPPę, a uowuje - cztery ręce i dwie nogi, jak w 3Pę. Potem pojawił się Wryg, a Józef umarł.

Odcinek 263

Józef trafił do ósmego świata pętli po drugim połączeniu. Ludzie i bredy mieli tam cztery ręce, szesnaście nóg i wąsy, jak możgoby w 3Pę, miny - sześć rąk, trzy nogi i po trzy palce u ręki, jak ludzie i mijoje w 2Pę, a uowuje - dwie ręce, trzy nogi i macki zamiast uszu, jak maszoby w 10aPPę. Potem zjawił się Wryg, umarł Wryg i umarł Józef.

Odcinek 264

Józef trafił do świata 9c pętli po drugim połączeniu. Ludzie mieli jedną rękę i cztery nogi, jak w siódmym świecie pętli po drugim połączeniu, bredy - dwie ręce i pięć nóg z czułkami, jak w drugim świecie pętli, miny - dwie ręce i dwadzieścia dwie nogi, jak możgoby w drugim świecie pętli, a uowuje - cztery ręce i dwie nogi, jak w trzecim świecie pętli. Wryga ani Herberta nigdy tam nie było. Anna była, ale już zmarła, a po jakimś czasie zmarł też Józef.

Odcinek 265

Józef trafił do dziesiątego świata pętli po drugim połączeniu, gdzie wszyscy mieli dwie ręce, dwie nogi i ogon, i spotkał tam Wryga. Potem zmarł Wryg i zmarł Józef.

Odcinek 266

Józef trafił do jedenastego świata pętli po drugim połączeniu, gdzie ludzie, bredy i uowuje mieli nadal dwie ręce, dwie nogi i ogon, a miny - dwie ręce i cztery nogi, jak w 3PPPę, i spotkał tam Wryga. Później zmarł Wryg i zmarł Józef.

Odcinek 267

Józef trafił do dwunastego świata pętli po drugim połączeniu. Trafiali tam przedstawiciele ras I-IV z poprzedniego świata i wszystkie możgoby, które kiedyś były w 5KW. Ludzie, bredy, uowuje i możgoby mieli tam dwie ręce, dwie nogi i ogon, a miny - trzy ręce, dwie nogi i jedno skrzydło, jak wszyscy w 6śCP. Wryga już tam nie było, a po jakimś czasie zmarł też Józef.

Odcinek 268

Józef trafił do trzynastego świata pętli po drugim połączeniu, tak jak wszyscy z 12PPPę. Ludzie, bredy, uowuje i możgoby mieli tam nadal dwie ręce, dwie nogi i ogon, a miny - cztery ręce i trzy nogi, jak ludzie w swoim dziesiątym świecie. Zaś Józef po jakimś czasie umarł.

Odcinek 269

Józef trafił do czternastego świata pętli po drugim połączeniu. Poza przedstawicielami ras I-IV trafiały tam niektóre maszoby (których nie było w 12aPPę) i żyły średnio 33 razy, a potem odchodziły. Ludzie, bredy i uowuje mieli wciąż dwie ręce, dwie nogi i ogon, miny - siedem rąk i dwie nogi, jak mijoje w 3śCP, a maszoby - trzy ręce, dwie nogi i jedno skrzydło, jak wszyscy w 6śCP. Natomiast Józef po jakimś czasie umarł.

Odcinek 270

Józef trafił do piętnastego świata pętli po drugim połączeniu, tak jak wszyscy przedstawiciele ras I-IV z poprzedniego świata. Ludzie mieli sześć rąk, trzy nogi i po trzy palce u ręki, jak rasy I i XI w 2Pę, bredy - dwie ręce i pięć nóg z czułkami, jak w 2Pę, miny - cztery ręce i szesnaście nóg, jak w 3Pę, a uowuje - cztery ręce i dwie nogi, jak w 3Pę. Natomiast Józef po jakimś czasie zmarł.

Odcinek 271

Józef trafił do szesnastego świata pętli po drugim połączeniu. Ludzie mieli tam dwie ręce, trzy nogi i macki zamiast uszu, jak maszoby w 10aPPę, bredy - dwie ręce, cztery nogi i dwie trąby, jak miny w 2Pę, miny - dwie ręce i dwadzieścia dwie nogi, jak możgoby w 2Pę, a uowuje - sześć rąk, trzy nogi i po trzy palce u ręki, jak ludzie i mijoje w 2Pę. Natomiast Józef po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 272

Józef trafił do siedemnastego świata pętli po drugim połączeniu. Ludzie i bredy mieli tam dwie ręce, cztery nogi i dwie trąby, jak miny w 2Pę, miny - cztery ręce i szesnaście nóg, jak w 3Pę, zaś uowuje - trzy ręce i trzy grube nogi, jak w 2Pę. A Józef po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 273

Józef trafił do osiemnastego świata pętli po drugim połączeniu, tak jak wszyscy przedstawiciele ras I-IV z poprzedniego świata i niektóre heżdy. Ludzie mieli tam pięć rąk i trzy nogi, jak możgoby w 6Pę, bredy - sześć rąk i jedną nogę, jak gakfy w 4KW, miny - jedną rękę, jedną nogę i dwa ogony, jak możgoby w 4KW, uowuje - pięć rąk i dwie nogi, jak ludzie w 9dPPę, zaś heżdy - trzy ręce i trzy nogi, jak michiny w 2KW. A Józef po pewnym czasie umarł.

Odcinek 274

Józef wrócił do pierwszego świata pętli i przypomniał sobie, że zbliża się do ostatniego świata cudzej pętli, gdzie ludzie, bredy, miny i uowuje spotykają się z przedstawicielami rasy XIX, którzy potem spotykają rbigsze, które spotykają rasy I-IV w pierwszym świecie cudzej pętli, i że zanim tam dotrze, spotka oczywiście rasę XVIII, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 275

Józef trafił do kolejnego świata, nazywanego pierwszym światem końca cudzej pętli, tak jak wszyscy, którzy byli drugi raz w pierwszym świecie pętli, i dowiedział się, że ludzie mają tam jedną rękę, piętnaście nóg i trąbę, jak ludzie i możgoby w czwartym świecie pętli, bredy - dwie ręce, dwie nogi, trąbę, ogon i macki zamiast uszu (nowe ciało), miny - cztery ręce i szesnaście nóg, jak w trzecim świecie pętli, natomiast uowuje - jedną rękę i cztery nogi, jak ludzie w siódmym świecie po drugim połączeniu w pętli. A po jakimś czasie Józef zmarł.

Odcinek 276

Józef trafił do drugiego świata końca cudzej pętli i dowiedział się, że ludzie mają tam trzy ręce, trzy nogi i trzy macki zamiast uszu, jak w świecie 7aPę, bredy - dwie ręce, trzy nogi i macki zamiast uszu, jak maszoby w 10aPPę, miny - dwie ręce, dwie nogi, trąbę, ogon i macki zamiast uszu, jak bredy w 1KCP, zaś uowuje - cztery ręce, szesnaście nóg i wąsy, jak możgoby w 3Pę, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 277

Józef trafił do trzeciego świata końca cudzej pętli i dowiedział się, iż ludzie mają tam sześć rąk, trzy nogi i po trzy palce u ręki, jak ludzie i mijoje w 2Pę, bredy - dwie ręce i dwadzieścia dwie nogi, jak możgoby w 2Pę, miny - cztery ręce, szesnaście nóg i wąsy, jak możgoby w 3Pę, zaś uowuje - pięć rąk, trzy nogi i dwanaście macek, jak w 4PPę, a po pewnym czasie zmarł.

Odcinek 278

Józef trafił do czwartego świata końca cudzej pętli i dowiedział się, iż nieliczni przedstawiciele ras I-IV z poprzedniego świata nie trafiają do tego. Słyszał jednak, że taki podział w końcówce cudzej pętli jest tylko tymczasowy. Ludzie mieli dwie ręce i dwie nogi, jak w swoim pierwszym świecie, bredy - dwie ręce i sześć nóg, jak ludzie w 1P, miny - dwie ręce, dwie nogi, trąbę, ogon i macki zamiast uszu, jak bredy w 1KCP, zaś uowuje - siedem rąk i dwie nogi, jak mijoje w 3śCP. Herbert, Anna i Wryg byli tam byli, ale już zmarli, a po jakimś czasie zmarł też Józef.

Odcinek 279

Józef trafił do piątego świata końca cudzej pętli i dowiedział się, iż trafiają tam w końcu wszyscy ze świata 3KCP (Większość przechodzi, jak Józef, przez 4aKCP, a 1/100 ludzi, 3/350 bredów, 1/70 minów i 1/500 uowujów przez 4bKCP.) i mają dwie ręce, cztery nogi i jedną trąbę, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 280

Józef trafił do szóstego świata końca cudzej pętli i dowiedział się, że trafiają tam wszyscy z poprzedniego świata oraz połowa maszszów (rasa XVIII, mówią tym językiem, co rbigsze i heżdy), dla których jest to trzeci świat. Ludzie mieli tam dwie ręce, cztery nogi i jedną trąbę, jak wszyscy w 5KCP, bredy i uowuje - cztery ręce i szesnaście nóg, jak miny w 3Pę, miny - dwie ręce, trzy nogi i macki zamiast uszu, jak maszoby w 10aPPę, a maszsze - trzy ręce i jedną nogę, jak w swoim pierwszym i drugim świecie. Zaś po jakimś czasie Józef umarł.

Odcinek 281

Józef trafił do siódmego świata końca cudzej pętli, który był ostatnim światem cudzej pętli. Trafiali tam przedstawiciele ras I-IV z poprzedniego świata i część morów, które potem spotykały rbigsze. Ludzie mieli dwie ręce, trzy nogi i czworo uszu, tak jak w 2KW, bredy - trzy ręce i trzy nogi, jak michiny w 2KW, miny - cztery ręce i pięć nóg, jak w 2KW, uowuje - dwie ręce i pięć nóg, jak w 3KW, a mory - trzy ręce i dwie nogi, jak możgoby w 3KW. Przedstawiciele ras I-IV odchodzili stąd w nieznane. Herbert, Anna i Wryg byli już umarli, a później zmarł też Józef.

                     ↓   ↓
→ 1KCP → 2KCP → 3KCP →→ 4aKCP →→ 5KCP → 6KCP → 7KCP →?
           ↓→ 4bKCP →↑     ↓   ↓
Odcinek 282

Józef trafił do kolejnego świata, który nazywano pierwszym światem po rozłączeniu, i dowiedział się, że trafiała tam połowa przedstawicieli ras I-IV z poprzedniego świata. Ludzie mieli dwie ręce, cztery nogi i jedną trąbę, jak wszyscy w 5KCP, bredy - dwie ręce, dwie nogi, trąbę, ogon i macki zamiast uszu, jak w 1KCP, a miny i uowuje - siedem rąk i dwie nogi, jak mijoje w 3śCP. Wszyscy nadal umierali. Anny i Wryga nigdy tam nie było, a Herbert już umarł. Później zmarł też Józef.

Odcinek 283

Józef trafił do drugiego świata po rozłączeniu i dowiedział się, że trafiali tam wszyscy przedstawiciele ras I-IV z poprzedniego świata oraz niektóre raje (rasa XX) i niektóre chieły (rasa XXI). Ludzie mieli dwie ręce, trzy nogi i czworo uszu, jak w 2KW, bredy, miny i chieły - pięć rąk i trzy nogi, jak możgoby w 6Pę, uowuje - sześć rąk i jedną nogę, jak gakfy w 4KW, a raje - trzy ręce i trzy nogi, jak michiny w 2KW. Wszyscy nadal umierali, Herbert już umarł, a po jakimś czasie zmarł też Józef.

Odcinek 284

Józef trafił do trzeciego świata po rozłączeniu i dowiedział się, że trafiali tam wszyscy przedstawiciele ras I-IV z poprzedniego świata. Ludzie mieli pięć rąk i trzy nogi, jak możgoby w 6Pę, bredy - pięć rąk i dwie nogi, jak ludzie w 9dPPę, miny - cztery ręce i pięć nóg, tak samo, jak w 2KW, a uowuje - cztery ręce i jedną nogę, też jak w 2KW. Wszyscy nadal umierali, Herbert już umarł, a po jakimś czasie umarł też Józef.

Odcinek 285

Józef trafił do czwartego świata po rozłączeniu i dowiedział się, że trafiali tam wszyscy przedstawiciele ras I-IV z poprzedniego świata. Ludzie mieli dwie ręce, trzy nogi i czworo uszu, jak w 2KW, bredy - sześć rąk i jedną nogę, jak gakfy w 4KW, miny - trzy ręce, trzy nogi i skrzydła, jak mijoje w 4KW, a uowuje - wciąż cztery ręce i jedną nogę, jak w 2KW. Wszyscy nadal umierali, Herbert już umarł, a po jakimś czasie umarł także Józef.

Odcinek 286

Józef trafił do piątego świata po rozłączeniu i dowiedział się, że trafiała tam połowa przedstawicieli ras I-IV z poprzedniego świata. Ludzie mieli dwie ręce, dwie nogi i po 18 palców u rąk, jak w 15KW, bredy - pięć rąk i trzy nogi, jak możgoby w 6Pę, miny - cztery ręce i pięć nóg, jak w 2KW, a uowuje - nadal cztery ręce i jedną nogę, jak w 2KW. Herberta nigdy tam nie było. Wszyscy nadal umierali i po jakimś czasie umarł także Józef.

Odcinek 287

Józef trafił do szóstego świata po rozłączeniu i dowiedział się, że trafiali tam w końcu wszyscy przedstawiciele ras I-IV z 4Pr, połowa jak Józef przez 5bPr, a połowa jak Herbert przez 5aPr. Ludzie mieli jedną rękę, jedną nogę i dwa ogony, jak możgoby w 4KW, bredy - sześć rąk i jedną nogę, jak gakfy w 4KW, miny - pięć rąk i trzy nogi, jak możgoby w 6Pę, a uowuje - pięć rąk i dwie nogi, jak ludzie w 9dPPę. Wszyscy nadal umierali, Herbert był już umarł, a po pewnym czasie umarł także Józef.

Odcinek 288

Józef trafił do siódmego świata po rozłączeniu i dowiedział się, że trafiali tam wszyscy z poprzedniego świata i niektóre uohy (rasa XXII). Wszyscy mieli cztery ręce i trzy nogi w jednej linii, jak już się zdarzyło na szlaku uohów, i nadal umierali. Herbert był już zmarł, a po pewnym czasie zmarł także Józef.

Odcinek 289

Józef trafił do ósmego świata po rozłączeniu i dowiedział się, że trafiali tam wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie i uohy mieli pięć rąk i trzy nogi, jak możgoby w 6Pę, bredy - trzy ręce, cztery nogi, ogon i długi język, jak bredy i możgoby w 2KW, miny - cztery ręce i pięć nóg, jak w 2KW, a uowuje - dwie ręce i pięć nóg, jak w 3KW. Wszyscy nadal umierali, Herbert był już zmarł, a po pewnym czasie zmarł też Józef.

Odcinek 290

Józef trafił do dziewiątego świata po rozłączeniu i dowiedział się, że trafiali tam wszyscy przedstawiciele ras I-IV z poprzedniego świata i nadal umierali, ale przedstawiciele ras I-III czasem wracali. Ludzie mieli dwie ręce, dwie nogi i po 18 palców u rąk, jak w 15KW, a wracali statystycznie cztery razy. Bredy miały trzy ręce i trzy nogi, jak michiny w 2KW, i wracały statystycznie cztery razy. Miny miały pięć rąk i dwie nogi, jak ludzie w 9dPPę, a wracały statystycznie sześć razy. Natomiast uowuje miały nadal dwie ręce i pięć nóg, jak w 3KW. Herberta już tam nie było, a po pewnym czasie umarł też Józef.

Odcinek 291

Józef trafił od razu do dziesiątego świata po rozłączeniu i dowiedział się, że trafiali tam w końcu wszyscy ludzie z poprzedniego świata (ale nie przedstawiciele ras II-IV) i mieli dwie ręce, trzy nogi i czworo uszu, jak w 2KW. Herberta już tam nie było, a po jakimś czasie umarł też Józef.

Odcinek 292

Józef trafił do jedenastego świata po rozłączeniu i dowiedział się, że trafiali tam w końcu wszyscy z 9Pr (Miny przechodziły przez inny świat, w którym spotkały niektóre rbigsze z 1CP, a bredy i uowuje przez trzeci.), a poza tym część maszszów, które nie były w 6KCP. Ludzie mieli dwie ręce i dwie nogi, jak w swoim pierwszym świecie, bredy - dwie ręce, dwie nogi i trąbę z tyłu, jak miny w swoim pierwszym świecie, miny - sześć rąk, trzy nogi i po pięć palców u ręki, jak w swoim trzecim świecie, uowuje - trzy ręce i cztery nogi, bez ogona, jak w 3CP, a maszsze - dwie ręce, cztery nogi i jedną trąbę, jak wszyscy w 5KCP. Herberta już tam nie było, a po jakimś czasie umarł również Józef.

Odcinek 293

Józef trafił do dwunastego świata po rozłączeniu i dowiedział się, że trafiała tam połowa przedstawicieli ras I-IV z 11Pr. Ludzie i uowuje mieli dwie ręce, trzy nogi i czworo uszu, jak ludzie w 2KW, bredy - dwie ręce, trzy nogi i trąbę (bez uszu), jak kokaki w 4KW, a miny - cztery ręce i pięć nóg, jak w 2KW. Herberta nigdy tam nie było, a po jakimś czasie Józef umarł.

Odcinek 294

Józef trafił do kolejnego świata i dowiedział się, że do tego świata, nazywanego pierwszym po połączeniu po rozłączeniu, trafiają w końcu z 11Pr wszyscy przedstawiciele ras I-IV i część maszszów oraz z 2CP część szażów. Połowa przedstawicieli ras I-IV, tak jak Józef, była w świecie 12aPr, a połowa, jak Herbert, w światach 12bPr-15bPr. Natomiast maszsze trafiały do 12bPr, a stamtąd jedna trzecia z nich trafiała przez 13bPr-15bPr do 1PPr, a dwie trzecie odchodziły w nieznane. W 1PPr ludzie i bredy mieli dwie ręce, trzy nogi i trąbę (bez uszu), jak kokaki w 4KW, miny - cztery ręce i pięć nóg, jak w 2KW, uowuje - cztery ręce i jedną nogę, jak w 2KW, szaże - dwie ręce, trzy nogi i czworo uszu, jak ludzie w 2KW, a maszsze - pięć rąk i dwie nogi, jak ludzie w 6dPę. Herberta już tam nie było, a po jakimś czasie również Józef zmarł.

                                ↓
                             ↑→ III10Pr →→→→→→→↓
                             ↑   ↓      ↓
 ↓↑      ↓      ↑→ 5aPr →↓   ↓        ↑         ↓  ↓ ↑→ 12aPr →→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→↓ ↓
7KCP → 1Pr → 2Pr → 3Pr → 4Pr    6Pr → 7Pr → 8Pr → 9Pr →→→ 10Pr→→→→→→→→→→→→ 11Pr →                 → 1PPr → ?
 ↓      ↓      ↓→ 5bPr →↑      ↓ ↑←←←←←↓↓→ II10Pr/IV10Pr →↑   ↓→ 12bPr → 13bPr → 14bPr → 15bPr →↑
                                            ↓        
Odcinek 295

Józef trafił do drugiego świata po połączeniu po rozłączeniu i dowiedział się, że trafiają tam wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie i miny mieli dwie ręce, trzy nogi i macki zamiast uszu, jak maszoby w 10aPPę, bredy - cztery ręce i szesnaście nóg, jak miny w 3Pę, uowuje - pięć rąk, trzy nogi i dwanaście macek, jak w 4PPę, szaże - jedną rękę i cztery nogi, jak ludzie w 7PPPę, a maszsze - trzy ręce i jedną nogę, jak w 6KCP. Wszyscy nadal umierali, Herberta już tam nie było, a po jakimś czasie zmarł również Józef.

Odcinek 296

Józef trafił do trzeciego świata po połączeniu po rozłączeniu i dowiedział się, że trafiają tam wszyscy z poprzedniego świata. Ludzie mieli pięć rąk i dwie nogi, jak w 9dPPę, bredy i szaże - trzy ręce, trzy nogi i skrzydła, jak mijoje w 4KW, miny i uowuje - trzy ręce i trzy nogi, jak michiny w 2KW, a maszsze - sześć rąk i jedną nogę, jak gakfy w 4KW. Wszyscy nadal umierali, Herberta już tam nie było, a po jakimś czasie zmarł także Józef.

Odcinek 297

Józef trafił do czwartego świata po połączeniu po rozłączeniu i dowiedział się, że trafiają tam przedstawiciele ras I-IV i VII z poprzedniego świata i nadal umierają, ale przedstawiciele ras I-IV czasem wracają, tak iż ludzie i bredy żyją tam statystycznie cztery razy, a miny i uowuje - trzy. Ludzie mieli sześć rąk, trzy nogi i po trzy palce u ręki, jak ludzie i mijoje w 2Pę, bredy - dwie ręce i pięć nóg z czułkami (i ogólnie wyglądały jak w 2Pę), miny - dwie ręce, cztery nogi i dwie trąby, jak one w 2Pę, uowuje - dwie ręce, trzy nogi i macki zamiast uszu, jak maszoby w 10aPPę, a szaże - cztery ręce, szesnaście nóg i wąsy, jak możgoby w 3Pę. Herberta już tam nie było, a po pewnym czasie zmarł także Józef.

Odcinek 298

Józef wrócił do czwartego świata po połączeniu po rozłączeniu, a później umarł.

Odcinek 299

Józef znowu wrócił do czwartego świata po połączeniu po rozłączeniu, a po jakimś czasie umarł.

Odcinek 300

Józef czwarty raz trafił do czwartego świata po połączeniu po rozłączeniu, a po pewnym czasie umarł.